Få målbart stærkere Facebook-kampagner med CAPI

  • POV’s
  • November 18, 2021
  • Jakob Appel

Som digital annoncør i dag er det efterhånden blevet dagligdag at skulle tage stilling til alverdens nye initiativer, der udfordrer den digitale markedsføring. Man kan i flæng nævne; Tracking Prevention (ITP), App Tracking Transparency (ATT), Mail Privacy Protection (MPP) og selvfølgelig den gamle kending GDPR.

Af den grund er det derfor også ekstra lækkert, når der sker ting i markedet, som peger i den modsatte retning. Tillad mig at præsentere: CAPI.

CAPI, eller Conversion API, er et produkt, som fremtidssikrer annoncørers Facebook annoncekonti, og som skaber bedre datagrundlag til brug i både rapportering og eksekvering. Det gør det, fordi man med CAPI bliver klar til at udnytte Facebooks conversion API.

CAP-hvad for noget?

CAPI er egentligt et server-side tracking produkt. ”Hvad er server-side tracking?”, tænker du nok.

Kort fortalt, så ændrer server-side tracking på datastrømme. Hvor data førhen kom ind client-side, og dermed kategoriseredes som 3. parts data, så ændres det nu til server-side – hvilket altså gør det til 1. parts data.

Det er et essentielt skifte. For 1. parts data er den eneste data, der får lov at overleve i en verden, som i højere og højere grad bliver mere “privacy”-fokuseret, og som allerede er godt i gang med at udfase 3. parts data.

For at undgå at gå overbord med de tekniske termer, så kan ændringen i datastrømmen også forklares mere simpelt og visuelt, som set forneden.

 

Dette skift i datastrømme er grundlaget for overhovedet at kunne udnytte Facebook conversion API, og derfor er det også første skridt i CAPI.

Nu er vi så klar til at bruge Facebook conversion API. For når vi først har sikret, at dataene flyder korrekt, så kan vi begynde at fodre Facebook med mere data, som platformen derefter kan bruge til mere præcist at fortælle os, hvorvidt kampagnen har bidraget med konverteringer. Samme data kan også bruges til at optimere indkøbet og skabe mere effektfulde kampagner.

Facebook analyser viser faktisk, at dette giver et 15-20% bedre datagrundlag, der som resultat betyder 15-20% bedre rapportering og performance efter implementeringen.

The million dollar question: Hvem kan bruge det og hvordan?

CAPI er relevant for alle digitale annoncører med fokus på digitale konverteringer. Det er altså relevant over en meget bred kam for dem, der laver digital markedsføring via Facebook. Derudover henvender CAPI sig også til annoncører, der allerede har Advanced Matching og/eller Custom Audiences.

En user case kunne eksempelvis se ud som følgende:

En annoncør har brugere, der er logget ind i deres systemer med en privat e-mail. Dette giver annoncøren en masse viden om brugernes interesser og intentioner vha. 1. parts data. Mange af disse brugere vil også have Facebook konti, hvor de bruger samme mail. Ved brug af CAPI kan annoncøren nu dele den 1. parts data med Facebook, og således bruge den til at optimere indkøbsalgoritmen samt få en mere præcis rapport på effekten.

Er du digital annoncør, og har du ikke allerede igangsat Facebooks conversion API eller server-side tracking, så er CAPI produktet for dig. Ræk ud til Jakob Appel på [email protected] for at høre mere.