Margrethe Vestager og EU-kommisionen vil stille giganterne til ansvar med nyt forslag

 • POV’s
 • March 31, 2022
 • Mads Ben Hur

Denne artikel er et udtryk for situationen lige nu og dermed også, det vi ved lige nu. Det kan meget vel ændre sig over den næste tid.

Det er langt fra første gang, Europa-Kommissionen er efter de store teknologivirksomheder. Google har været i vælten flere gange, mens Meta også har været en tur under luppen. Der er fokus på giganterne og på at skabe en fair konkurrencesituation i EU (Berlingske, 2019; 2021).

Nu lancerer Europa Parlamentet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd endnu et nyt tiltag – Digital Markets Act (DMA).

 

Hvad er der sket?

Torsdag den 24. marts nåede forhandlerne for Europa Parlamentet, Europa-Kommissionen og Det Europæsike Råd til enighed om forslaget Digital Markets Act, som fastsætter et sæt snævert definerede kriterier for at kvalificere en stor onlineplatform som en “gatekeeper”. Denne forebyggende lovgivning har til formål at tackle et konkurrenceproblem, inden det opstår, ved at forme platformenes adfærd og reaktioner, herunder en mere retfærdig kompatibilitet med mindre aktører.

En af de vigtigste ting som EU forsøger at løse, er forholdet mellem app-stores og appudviklere, hvor app-stores kontrollerer adgang, betalingsbetingelser og andre vigtige forretningsmæssige overvejelser for appudviklerene.

I pressemeddelelsen, der annoncerede aftalen, angav parterne, at når loven er vedtaget,

“[…] de største messaging-tjenester […] bliver nødt til at åbne op og interagere med mindre meddelelsesplatforme, hvis de anmoder herom. Brugere af små eller store platforme vil derefter være i stand til at udveksle meddelelser, sende filer eller foretage videoopkald på tværs af messaging-apps,”

[…]

“kombination af personoplysninger til målrettet reklame vil kun være tilladt med udtrykkeligt samtykke”, og at manglende overholdelse af loven kan medføre:

“[…] bøder på op til 10% af den samlede globale omsætning i det foregående regnskabsår, og 20 % i tilfælde af gentagne overtrædelser. I tilfælde af systematiske overtrædelser kan Kommissionen forbyde dem at erhverve andre virksomheder i en vis periode”.

Mens den endelige tekst ikke er offentliggjort endnu, kan vi fra forskellige kilder udlede det, der blev aftalt.

 

Men hvad er en gatekeeper så?

For at en platform kan kvalificeres som gatekeeper, skal den:

 1. Enten have haft en årlig omsætning på mindst 7,5 mia. EUR inden for Den Europæiske Union i de seneste tre år eller have en markedsværdi på mindst 75 mia. EUR
 2. Den skal have mindst 45 mio. månedlige slutbrugere og mindst 10.000 erhvervsbrugere, der er etableret i EU.

Det betyder altså, at de vigtigste gatekeepere vil være virksomheder som Meta, Apple, Twitter, Google, TikTok og lignende.

 

Hvad er gatekeepers nødt til at gøre?

Ifølge pressemeddelelsen skal gatekeepers:

 • Sikre, at brugerne har ret til at afmelde sig centrale platformstjenester på samme vilkår som de meldte sig til
 • Når en bruger installerer et nyt opeativsystem (fx iOS eller Windows), kan gatekepere ikke længere kræve, at deres egen webbrowser er indstillet som default browser
 • Sikre, at deres messaging-tjenesters grundlæggende funktioner har mulighed for at spille sammen med konkurrenternes tjenester
 • Give appudviklere fair adgang til de supplerende funktioner i smartphones (f.eks. NFC-chippen)
 • Give annoncører adgang til deres annoncedata på platformen (det sker i høj grad allerede)
 • Underrette Europa-Kommissionen om deres opkøb og fusioner

 

Hvilke praksis vil ikke længere være tilladt?

Derudover er der en række praksisser, som, ifølge DMA, ikke længere vil være tilladt:

 • At rangere deres egne produkter eller tjenester højere end andres
 • At genbruge personoplysninger indsamlet på en af gatekeeperens tjenester med henblik på at bruge det på en anden tjeneste uden udtrykkeligt samtykke
 • At pre-installere visse softwareprogrammer (ikke klart hvilke endnu)
 • At kræve, at appudviklere bruger visse tjenester (f.eks. betalingssystemer eller identitetsudbydere) for at blive oprettet i app-stores

 

Hvad kommer alt det her til at betyde?

Indtil vi er sikre på, hvad der står i det endelige forslag, er det svært at komme med et definitivt bud på, hvad det kommer til at betyde. Som det ser ud lige nu, kan man kigge på DMA fra to sider: fra forbrugerens perspektiv og teknologivirksomhedernes.

 

Forbrugerene

Forbrugerne vil sandsynligvis få mere kontrol over, hvordan deres data bruges på tværs af forskellige tjenester. Om valget vil blive præsenteret for forbrugeren gennem et langt sæt vilkår og betingelser, eller om det bliver gennem mere forståelige muligheder er dog endnu uvist.

 

Data transparens

DMA fastsætter, at gatekeepers skal give virksomheder, der annoncerer på deres platform, de værktøjer og oplysninger, derer nødvendige for, at annoncører og publishers kan foretage deres egen uafhængige kontrol af deres reklamer. De fleste gatekeepers gør allerede det i dag, så det er egentligt ikke så skelsættende. Men i en verden hvor walled-gardens lukker mere og mere om sig selv, er det beroligende med denne type foregribende lovgivning.

 

Mere balanceret konkurrence

Det er interessant, at gatekeepers skal kommunikere alle deres planlagte fusioner og opkøb til Europa-Kommissionen. Det skal de allerede i visse tilfælde, men DMA breder omfanget ud, og det giver mulighed for at følge med i alle de små opkøb, som gatekeepers foretager sig. Det kan give et kig ind i, hvad de planlægger for fremtiden. Derudover er det særligt spændende, at der skal åbnes op for kompatibilitet mellem tjenester. Det har potentialet til at udligne konkurrencesituationen en hel del og ikke mindst give en god brugeroplevelse på tværs af apps. GDPR garanterer stadig, at data skal behandles med omhug, så her kommer der ikke nye sjove muligheder for annoncører.

 

Medie overvejelser

Overordnet bør DMA ikke påvirke de digitale annonceinvesteringer synderligt. Selvom tiltaget forsøger at skabe en mere fair konkurrencesituation, er gatekeepers stadig i en størrelsesorden, hvor de som annonceplatforme ikke bliver udfordrede lige med det samme. De har stadig en skala med favorabel adgang til 1. parts data og en evne til teknisk at udvikle sig til at overholde de komplekse juridiske tiltag, der kommer, på et niveau hvor mindre konkurrenter har svært ved at være med.

 

Hvornår træder det i kraft?

Der er ikke fastsat en tidslinje på nuværende tidspunkt. DMA skal stadig igennem en endelig ”renskrivning”, før tiltaget bliver fremsat til officiel afstemning i Europa Parlamentet og for Det Europæsike Råd. Derefter vil der gå ca. et halvt år, før tiltaget træder i kraft. Margrethe Vestager vurderer selv, at DMA vil være gældende fra omkring oktober 2022. Derfra vil Europa-Kommisionen lave en liste over de virksomheder, der anses som værende gatekeepers. Gatekeepers vil få forskellige tidsrammer for, hvornår de skal overholde deres forpligtelser. Formentligt med anerkendelse af at det kræver store ændringer.

Vi følger udviklingen tæt, og med stor interesse! Både på vegne af vores annoncører, samarbejdspartnere og ikke mindst som privatforbrugere. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Agency Engagement Director, Mads Ben Hur på: [email protected]