GroupM introducerer særdeles ambitiøs familiepolitik

For at skabe optimale rammer for et bæredygtigt familie- og arbejdsliv sætter GroupM barren højt med sin nye familiepolitik. Det betyder blandt andet, at alle GroupM Danmarks medarbejdere efter den nye familiepolitik fra november får ens barselsvilkår uanset køn, familiekonstellation eller tilhørsforhold til barnet.

 


I videoportrættet fortæller vores kollegaer, Christina Zacho, Tau Rosenberg, Anne Born og Jesper Jørgensen, om GroupMs ambitiøse familiepolitik

 

Visionen bag den nye familiepolitik er at skabe en barselsrejse, der er ensartet og transparent for alle medarbejdere. Den banebrydende familiepolitik skal tage livtag med især tre udfordringer: 1. Alle typer af forældre og familier skal have samme vilkår. 2. Mænd og kvinder skal sikres samme pensionsopsparing, og endelig 3. Skal de barslende tilbydes en bedre tilbagevenden til arbejdet efter endt barsel. De nye tiltag står i skærende kontrast til branchens vilkår generelt. 

Vores branche har ikke ligefrem ligget i front, når det gælder barselsregler og familiepolitik. Det gør vi radikalt op med, og sætter forhåbentligt en ny standard for hele branchen. Vi fjerner de forældede forestillinger om familiekonstellationer og skaber ensartethed på tværs af biologi, sociale relationer og køn. Og så eliminerer vi de negative konsekvenser for kvinder på barsel. det gælder fx lavere pensionsopsparing og dårlig balance mellem arbejde og privatliv”, siger GroupM CEO Jonas Hemmingsen.

Ved at tage bedre højde for den enkeltes livsfaser og forskellige familiekonstellationer vil GroupM bidrage til et mere bæredygtigt arbejdsliv, og derigennem både fastholde eksisterende og tiltrække nye dygtige medarbejdere. Mange nye forældre skifter nemlig arbejde kort tid efter barsel.

Med de nye regler gives alle typer forældre og familier de samme fair og lige vilkår. Det gælder uanset om de er LGBTQI+ forælder, adoptanter eller en forælder, der ikke bor fast sammen med barnet.

De nye regler omfatter også vilkår for pension. Under den nye ordning betales fuld pension nu under hele barselsperioden. Dermed løser GroupM det grundlæggende problem, at kvinder i gennemsnit har en pensionsformue, der er 24% mindre end mænds (Danica Pension, 8. marts 2021).

Selvom vores folkevalgte forsøger at skabe lighed i barselsperioderne, så er det fortsat sådan, at kvinderne afholder mest barsel. Og da minimumskravet i dag kun er betaling af pension under lønperioden, står kvinderne ofte tilbage med en mindre pensionsopsparing. Vi blander os ikke i beslutningen om hvem, der holder barsel, men sikrer med vores nye regler samme økonomiske vilkår for kvinderne”, siger Jonas Hemmingsen.

Endeligt skal de nye vilkår gøre det nemmere for forældre at vende tilbage på arbejde efter endt barsel. Det handler om at tilbyde en bedre balance mellem familieliv og arbejdsliv. I GroupM oplever man for ofte, at forældre efter endt barsel alt for hurtigt forlader gruppen igen. En intern undersøgelse viser, at frafaldet bl.a. skyldes manglende fleksibilitetsmuligheder i arbejdstider, for dårlige onboardingprocesser ved tilbagekomst, el.lign.

Med et nyt familiemedlem kan mange have behov for at være mere hjemme i perioden efter barslen eller måske bare en mere fleksibel arbejdsdag. Derfor kan det være af stor betydning for mange, hvis de ikke skal vende tilbage til en fuld arbejdsuge efter endt barsel. Undersøgelser viser også, at forældre typisk er langt mere effektive og produktive i arbejdet, når de vender tilbage fra barsel, så vi er overbevidste om, at det også økonomisk kan svare sig”, siger Jonas Hemmingsen.

Efter GroupM-reglerne kan første barselstager få op til 14 uger på nedsat tid (30 timer) og anden barselstager op til 7 uger på nedsat tid med fuld løn efter endt barsel. På den måde kan forældre og børn lande bedre i det nye liv – uden at bekymre sig om økonomien.

GroupM Danmarks nye familiepolitik:

  • Kønsneutralitet: Køn er uden betydning. En barselstager er enten “Første barselstager” eller “Anden barselstager”.
  • Diversitet: Vilkårene rummer alle familier med andre konstellationer end mor og far og egne børn.
  • Lige rettigheder for adoptanter: Adoptanter er ligestillet med biologiske forældre (samme vilkår).
  • 4 ugers barsel lige efter barnets ankomst for anden barselstager. Normen er 2 uger.
  • Pension under hele barslen: Både under perioden med fuld løn, men også når den barslende er på barselsdagpenge. Normen er pension i fuldløn-perioden.
  • Nedsat tid efter barsel med fuld løn i perioden.
  • Omsorgsdage med fuld løn for alle.
  • Sorgorlov med fuld løn. Normen er dagpengesats i orlovsperioden.

GroupM tilbyder også barselsnetværk internt i gruppen samt flere familiearrangementer, særlige kontormøbler, fokusrum, m.v.