Ny EU-lov om tilgængelighed stiller større krav til websites og digitale tjenester

  • POV’s
  • August 10, 2022
  • Anna Sterlie & Alexandra Munk

Vores hverdag bliver mere og mere digital. Flere daglige gøremål kræver, at vi interagerer med digitale tjenester – når vi handler ind, rejser, tager offentlig transport og kommunikerer med vores bank, skal vi næsten altid bruge en digital tjeneste.

For nogle er interaktionen med de digitale tjenester mere udfordrende end for andre, og det gælder blandt andet brugere med handicap. Men en ny lov om tilgængelighed stiller krav til lige adgang til produkter og tjenester; herunder med fokus på personer med handicap. En lov, der sikrer fælles regler for hele EU.

Loven, som implementerer EU’s nye tilgængelighedsdirektiv, er vedtaget i Danmark i juni 2022. Den nye lov stiller krav til flere elementer på websites såsom farveanvendelse, visualiseringer, bevægelser, tekststørrelser, videoundertekster og billedbeskrivelser. De forskellige krav kommer til at have indflydelse på flere fagområder – både webudvikling, UX, content editing og SEO.

SEO er ét af de områder, som kan bidrage til at højne den digitale tilgængelighed. I artiklen fokuserer vi på, hvordan man med fordel kan sikre webtilgængelighed fra et SEO-perspektiv, og vi kommer omkring fire basale SEO-elementer:

  1. Title tags
  2. Overskrifter
  3. Links og ankertekster
  4. Alt-tekster på billeder.

Loven om digital tilgængelighed rækker naturligvis ud over ovenstående, og derfor opfordrer vi til, at man som virksomhed sætter sig ind i lovens fulde indvirkning på både tjenester og produkter.

↗️ Læs lovteksten til loven om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

 

Digital tilgængelighed, brugervenlighed & SEO best practice

Som SEO-specialister har vi dagligt fingrene nede i maskinrummet: enten i vores kunders websites, eller på sidelinjen som rådgivere. I vores arbejde og anbefalinger medtænker vi allerede i høj grad tilgængelighed og brugervenlighed, og det kommer vi til at gøre i endnu højere grad fremadrettet, hvor nye overvejelser bliver tilføjet til listen.

Nogle af de elementer, vi arbejder med i almindelig SEO-praksis, har afgørende betydning for den digitale tilgængelighed for blandt andet personer med nedsat syn, der gør brug af hjælpetjenester, såsom en skærmlæser, til at browse rundt på nettet.

Hvis du ikke allerede i dag har styr på disse elementer, bør du komme i gang med det samme. Det styrker ikke kun den digitale tilgængelighed, men er også best practice inden for SEO, og vil gavne brugervenligheden for alle brugere, der besøger dit website.

1. Title tags

Title tags er et vigtigt element for tilgængelighed. Det er det første, en skærmlæser læser højt for en bruger, når en webside loader. Derfor er det afgørende, at dit title tag er både retvisende, beskrivende og relevant for sidens indhold. Ellers risikerer du at vildlede brugere, der anvender hjælpesoftware til at begå sig på nettet.

Title tags er generelt vigtige at have i orden, og de bør som minimum altid indeholde det mest relevante søgeord for siden. Det gavner ikke alene din organiske performance, men øger også den digitale tilgængelighed for virksomhedens website. Derudover skal title tags bestå af 40-60 tegn inklusive mellemrum og indeholde en virksomheds navn.

Et eksempel på et title tag:

Din SEO-specialist kan nemt hjælpe dig med at få overblik over, om jeres website overholder retningslinjerne ved at trække en liste af title tags for alle URLs på din virksomheds hjemmeside.

 

2. Overskrifter

Overskrifter skaber overblik og struktur på en webside. Det hjælper brugere til at navigere hurtigt gennem indholdet og springe irrelevante passager over. Hvis overskrifterne er kodet korrekt, kan en skærmlæser anvende overskrifterne til at springe frem og tilbage i sidens indhold.

Disse bør kodes ved brug af header-tags og anvendes i en logisk struktur – det vil sige H1, H2, H3, og så videre. En side skal kun have én H1’er, men kan have flere H2’ere og H3’ere. Ikke mindst bør H-tags ikke benyttes som design-element men kun til reelle overskrifter.

 

3. Links og ankertekster

Links er det, der binder nettet sammen. Vi linker mellem websites og internt på websitet, og det hjælper Google (og brugere) til at forstå de sammenhænge og den kontekst, din virksomhed og virksomhedens website opererer i.

Links er gode. Men før de er rigtig gode, skal vi tænke over ankerteksten – den tekst, som vi placerer linket på.

Nedenfor er et eksempel på ankertekster, som helt tydeligt fortæller dig, hvad du kan forvente at møde, hvis du klikker dig videre til linket:

 

 

Suboptimale ankertekster er korte, udefinerbare CTA’er såsom ’læs mere’ eller ’her’. Det gavner hverken brugeren eller SEO-performance, og vigtigst af alt hæmmer det også den digitale tilgængelighed.

Udover at ankerteksterne skal være beskrivende, er det også relevant at sikre sig, at links og ankertekster skiller sig ud visuelt. Ikke blot ved en fremhævet farve (den klassiske blå linktekst), men også med en understregning. Med en tydelig fremhævning bliver det nemmere for f.eks. farveblinde brugere at læse, hvor i teksten, der er placeret links.

Ankertekster skal altså være retvisende, visuelt appellerende og indikere, når et link henviser til et eksternt website.

 

4. Alt-tekster på billeder

Mange SEO-folk har gennem tiden ”misbrugt” alt-tekster ved at fylde dem med søgeord for at forsøge at booste ranks for en webside.

Alt-teksters reelle funktion er at beskrive indholdet af et billede med en kort tekst. I situationer hvor et billede på en webside fejler og ikke kan loades, vil billedets alt-tekst fremgå i stedet.

Samtidig har alt-tekster til formål at beskrive indholdet på billeder blandt andet for brugere, som ikke kan se. En skærmlæser vil læse alt-teksten højt, og det er essentielt, at den er retvisende for billedets indhold, så det er nemt at navigere i billeder og visuals på nettet gennem skrift.

 

Få overblik over tilgængeligheden på dit website

Din SEO-specialist kan hjælpe dig med at få overblik over, om din virksomhed har styr på alle fire elementer inden for SEO og tilgængelighed, eller om der er plads til forbedring.

Selv enkelte manglende eller suboptimale title tags, headings, anker- eller alt-tekster kan gøre livet besværligt for brugerne på jeres website og bør derfor tages op til overvejelse.

Der er selvfølgelig flere aspekter i digital tilgængelighed end blot SEO, men det er én af måderne, hvorpå du kan gøre en forskel for dine besøgende. Og SEO-elementerne kan forhåbentlig fungere som et springbræt til at sikre lige adgang for alle dine besøgende på flere parametre, så ’the world wide web’ kan blive et endnu rarere sted for os alle at browse rundt.

Hos GroupM hjælper vi meget gerne med at lave en analyse af din virksomheds nuværende performance på de fire parametre. Tag fat i Anna Sterlie på [email protected] eller Alexandra Munk på [email protected], hvis du vil høre mere om digital tilgængelighed, og hvordan du kommer i gang.