Har kunderne tillid til dit brand? Få overblik over SEO-principperne EEAT & YMYL

  • POV’s
  • March 2, 2023
  • Alexandra Munk

Har du styr på troværdigheden omkring dit brand, og i indhold på din virksomheds website? Formår du at skabe autoritet omkring afsendere af indholdet? Er du og din virksomhed en ekspert på jeres område – og har I reel erfaring med det, I kommunikerer?

Kunder vil som hovedregel købe af brands og personer, som de har tillid til. Der findes mange måder at arbejde med at opbygge tillid omkring sit brand, og etablere virksomheden som en troværdig afsender. Når det kommer til SEO og virksomhedens website, findes der nogle helt konkrete principper, indarbejdet i Googles algoritme, som forsøger at afkode om websitet og virksomheden er en troværdig afsender. Hvis du er det, og formår at tydeliggøre det i indholdet på dit website, så vil det alt andet lige have positiv indvirkning på dine organiske rangeringer.

Principperne, som vi taler om her går under forkortelsen ’EEAT’ (tidligere EAT), som står for Expertise, Experience, Authoritativeness og Trustworthiness. Helt kort, så handler det om, at man med forskellige greb i indhold og generelt på virksomhedens website, formår at udvise, at man som virksomhed er en ekspert, at man har reel erfaring med det emne, man kommunikerer/rådgiver om, at man er en autoritet på området, og at man er en tillidsfuld afsender.

For nogle virksomheder og industrier er det særligt vigtigt, at man har styr på EEAT-principperne, og hvor der fra Googles side lægges ekstra stor vægt på de fire faktorer. Det gælder virksomheder og brands, som på den ene eller anden måde har særlig indflydelse på enten dit liv eller sundhed og dine penge. Så hold tungen lige i munden, når vi introducerer endnu et princip for disse særligt berørte industrier – ’YMYL’, som står for ’Your Money, Your Life’.

Som SEO-specialist er man nok bekendt med principperne, men det er ikke sikkert du nogensinde har hørt om det før – så lad os beskrive begreberne lidt mere i dybden, inden vi fortsætter med, hvordan du kan arbejde med det.

Hvad er EEAT & YMYL?

Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness

  • Expertise: Handler om at kunne demonstrere ekspertise inden for dit område. Her kan det f.eks. handle om at have en afsender på dit indhold, som kan udvise ekspertise gennem de rigtige kvalifikationer. Ved at være åben omkring hvem afsenderen er, og samtidig vise at afsenderen har ekspertisen til at udtale sig om indholdets emne, vil hjælpe med at legitimere dig selv over for Google, og endnu vigtigere, dine kunder.
  • Experience: Handler om at afsender af indholdet har reel førstehåndserfaring med emnet. Det skaber naturligt en større tillid, hvis det fremgår tydeligt at afsender har erfaring fra det virkelige liv. Det kan f.eks. være en vejledning eller en produktbeskrivelse, hvor det tydeligt fremgår at afsender selv har prøvet og testet en række produkter, for at nå frem til denne anbefaling.
  • Authoritativeness: Refererer til din virksomheds overordnede omdømme i din industri. Her kigges der igen på indholdets afsender, men også på hvem hjemmesiden tilhører – dvs. hvem du (altså dit brand) er. Ideelt set linker andre autoritære sider også til dit indhold, hvilket indikerer at din virksomhed har styr på det den udtaler.
  • Trustworthiness: Stiller spørgsmålet ’Er afsenderen af indholdet og hjemmesiden, hvor indholdet fremgår en troværdig kilde?’. Her handler det om at være åben og klar i spyttet om hvem der har skrevet indholdet på din hjemmeside, og samtidig fremhæve afsenderens præstationer inden for sit felt. Troværdighed kan også skabes ved at citere betroede kilder og undgå at gemme indhold bag en væg af annoncer.

Har din hjemmeside og indhold godt styr på EEAT, så vil det alt andet lige have positiv indflydelse på jeres chancer for at rangere godt organisk i Googles søgeresultat.

YMYL (Your Money or Your Life)

YMYL dækker over indhold, som kan have stor indflydelse på læserens helbred, økonomiske stabilitet, sikkerhed og velvære. Eksempler på virksomheder, som falder inden for denne kategori vil fx være banker, hospitaler, skønhedsklinikker, pharma, betting-industrien, og lignende. Det er utroligt følsomme områder, og Google stiller derfor større krav til sider, som dækker over disse emner.

Det skyldes naturligvis, at brugerne på sådanne hjemmesider har risiko for at blive negativt påvirket af sidens indhold, hvis det ikke er korrekt. Først og fremmest kan det skade personen, der læser indholdet, men det kan også påvirke folk, som har relation til personen, eller folk, der bliver ramt af personens efterfulgte handlinger.

Disse sider skal derfor brilliere på EEAT-parametrene, med ekstra fokus på kvalitet og tillid i indhold.

Sådan vurderes EEAT og YMYL

Google lægger stort fokus på både EEAT og YMYL i deres Search Quality Rater Guidelines – en håndbog for en række mennesker, hvis opgave er at hjælpe Google med at optimere deres søgemaskine og algoritme. Som Quality Rater har rigtige mennesker til opgave, vha. guiden, at vurdere kvaliteten af Googles søgeresultater, og om resultaterne møder forbrugernes intentioner og forventninger.

Input fra disse Quality Raters fødes så ind i Googles algoritme, så Google i stor skala kan vurdere virksomheders websites på de samme parametre.

Selvom EEAT ikke er en direkte rangeringsfaktor, så er feedbacken fra Qualiy Raters med til at udvikle Googles algoritme, hvorfor det uden tvivl har relevans at have for øje i sin SEO-indsats.

Vil du have input til at optimere EEAT for din virksomhed?

I huset har vi selv arbejdet med en række kunder om at højne deres EEAT, både for virksomheder som falder inden for YMYL-kategorien, f.eks. banker, men også hos andre virksomheder.

Et konkret eksempel er, at vi for en kunde har arbejdet med at opbygge autoritet omkring de mennesker, som skriver indhold til websitet. En måde vi har forsøgt at tydeliggøre autoritet og ekspertise har f.eks. været ved at fremhæve afsenderen af en artikel eller publikation, og deres præstationer øverst i artiklen, så læseren hurtigt kan danne overblik over afsenderens troværdighed. Efterfølgende oprettede vi særlige landingsider for hver afsender, hvor læseren kan klikke sig videre og læse endnu mere om afsenderen, baggrund, tidligere publikationer, med mere. Det er blot et greb og et eksempel på, hvordan du helt konkret kan arbejde med din EEAT.

Det højnede fokus på kvalitet og EEAT-parametrene er utroligt vigtigt for Google, men lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere, for dine kunder. Det vigtigste mindset du skal have omkring dit indhold er, at det skal sætte mennesket først. Googles ønsker at belønne og fremme indhold, som er originalt, skrevet af mennesker til mennesker og dermed til hjælp for brugeren. Og det vil dine kunder helt sikkert også belønne dig for.

Uanset virksomhedstype og brand er det relevant at arbejde med principperne for EEAT. Vil du vide mere omkring EEAT og YMYL, og hvordan du kan skabe kvalitetsrigt indhold til din hjemmeside? Så tag fat i Alexandra Munk, SEO Strategy Director & Team Lead, på: [email protected]