Digital Audio og mediets fortsatte vind i sejlene

  • POV’s
  • June 23, 2023
  • Josephine Elex Blaabjerg

I starten af året udkom vi med artiklen ”Udforsk potentialet bag Digital Audio, hvor vi gik over de auditive mediers gradvise indtræden i et fortsat komplekst mediemix. Tallene taler for sig selv, da Digital Audio gennemsnitligt står for at fange 41% af danskernes i alt 2 timer og 27 minutters daglige lyttetid. Og det skyldes nok primært, at Digital Audio har en vestenvind i sejlene, som de visuelle medier ikke kan drage gevinst af. Særligt podcast har stjålet spotlightet over de seneste år, men som vi fastslog i vores første udgivelse, så er Digital Audio mere end podcasts.

Snakken om Digital Audio slutter ikke her, hvorfor vi nu præsenterer opfølgeren. Digital audio er i fortsat udvikling, og vi vil i denne artikel male billedet af Digital Audios plads i medielandskabet på ny, efterfulgt af en række cases, som sætter de auditive mediers evner i kontekst. Til sidst vil også præsenteres mulighederne bag en ny digitalt auditiv tendens, som har rykket sig siden vores første artikel.

 

De generelle tendenser

I starten af året velsignede DR os med Medieudviklingen 2022; en årlig rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier. Her fandt podcasten igen sig selv i spotlightet med en artikel, der anfører podcast som gået fra et uudforsket rum til en fast medievane for hver tredje dansker. Faktisk er forbruget af podcast steget fra 17% i 2018 til 32% i 2022 i ugentligt brug på tværs af den danske befolkning. Traditionel radio, som ikke indgår under Digital Audio-paraplyen, tager dog stadig den største del af danskernes lytteforbrug med 16% af det samlede medieforbrug, hvortil DR afslører, at hele 89% af danskere lytter til radio på ugentligt basis. Hertil står streaming af musik og podcast samlet blot for 8%. Husk på, at disse tal er for alle medier på tværs af Danmarks befolkning, hvorfor de måske ikke virker lige så signifikante, som vi proklamerer dem. Zoomer man i stedet ind på podcasts primære segment bestående af 19-34 årige, så siger op mod 80%, at de har prøvet at lytte til podcast. Disse tal er endda fra 2020, og det kan kun tænkes at de er steget yderligere siden. Andre tal viser, at blandt de 15 til 31-årige, optager radio blot 18% af audio konsumeret, hvorimod podcast og musik sammenlagt står for 50% af lyttetiden.

 

Digital Audio sat i kontekst

Nok om potentialet. Lad os tage et kig på, hvad Digital Audio i virkeligheden kan, ved at vende blikket mod et par cases for at illustrere den brandløftende værdi audiomediet kan give dig.

Et spændende fund er, at personer, der er blevet eksponeret for reklamer gennem Digital Audio, husker reklamer 33% oftere end personer, som kun er blevet eksponeret gennem visuelle medier. I en lignende case ligger reklameerindringen for personer, der er blevet eksponeret for en Digital Audio reklame, på hele 44%. Det kan skyldes den koncentration og tilstedeværelse, som brugere af audio-medier har. I sig selv baseres dette på et faktum om, at 58% af podcastlyttere lytter gennem høretelefoner, gerne imens de foretager sig mondæne opgaver, som ikke kræver ens fulde fokus, såsom madlavning, træning eller under transport. Især den yngre del af målgruppen ser et enormt løft i reklameerindring, hvilket kan siges at være et testamente for Digital Audios resonans hos denne målgruppe. De reelle tal viser, at næsten tre ud af fire 16-35 årige erindrer case-reklamen. Yderligere viser casen, at der er et løft på 19% i købsovervejelse hos dem, der er blevet eksponeret for reklamen gennem digital audio.

Podcast er faktisk bare en stjerne, når det kommer til brand-bårne KPI’er. En case study, der kigger på effekten af podcasts viser, hvordan podcasts i høj grad er med til at øge brand trust, emotionel intensitet og erindring af brand på baggrund af annonceeksponering.

I en brandlift study case ser vi også, hvordan podcast bryder gennemsnittet for både kort- og langsigtet ROAS. På den kortsigtede front er ROAS for podcast 67% højere end gennemsnittet, og på lang sigt fortsætter podcast sin triumf med 55% højere ROAS end gennemsnittet.

Podcast er derfor et brandstyrkende medie, der særdeles emotionelt forbinder lyttere med dine budskaber. Det kan også siges at være derfor, at returraten på annoncekronerne er så høj for Digital Audio.

 

De nye tendenser

Som nævnt er Digital Audio mere end podcast. I vores tidligere artikel gik vi mere i dybden med de forskellige typer af Digital Audio, og hvordan annoncering foregår gennem dem. For ikke at gentage os selv vil vi lade denne del af historien ligge for nu. Er du stadig interesseret kan du læse mere her. Lad os i stedet drage blikket mod en af de nyere spillere, som skaber røre i medielandskabet: YouTube Music.

YouTube Music er ligesom andre digital audio medier god, når det kommer til at opnå en bred reach. Og så er YouTube Music en del af Google-universet, hvilket gør det muligt at målrette dine audio-annoncer relativt specifikt gennem Googles audiences, demografi, geotargeting, mm. Af samme årsag er annoncering på YouTube Music i virkeligheden meget lig YouTube Video annoncering, hvor man har alle de samme muligheder for målretning. Det vil også sige, at man kan målrette sin annoncering på channels, playlister og lignende, hvilket skaber gode muligheder for at ramme de rigtige mennesker med dit budskab.

På grund af lighederne tager vi selvfølgelig alle de samme overvejelser om brand safety i mente, eksempelvis gennem exclusion og inclusion lister, som vi gør på YouTube video, når vi handler på YouTube Music. Dertil er det også muligt at målrette annoncering kontekstuelt, så dit brand opstår i passende miljøer, der komplimenterer din produktportefølje eller service.

Tjenesten er overvejende musikbåret, men tilbyder også annoncering på podcasts og kan være et overvejelsesværdigt alternativ til traditionel podcast-annoncering, da YouTube Musics målretningsmuligheder er med til at differentiere platformen.

 

Vil du gerne vide mere om mulighederne bag Digital Audio og dets mange goder? Så ræk ud til Josephine Elex Blaabjerg, Audio & Video Strategy Specialist, på [email protected]