Google Analytics 4 og Transatlantiske dataoverførsler

  • POV’s
  • March 10, 2023
  • Rasmus Koch & Jakob Appel

Tilbage i september udkom vi med artiklen Google Analytics og Datatilsynet: fremtidig brug af Google Analytics, som belyste en pressemeddelelse fra Datatilsynet om, at fortsat brug af Google Analytics uden supplerende foranstaltninger ikke var i overensstemmelse med GDPR. Det fremgik af pressemeddelelsen, at, da personoplysninger i teorien kan overføres til Google-servere, der fysisk er placeret i USA, skal virksomheder, der bruger Google Analytics, implementere supplerende foranstaltninger, uanset om virksomhederne anvender den gamle version (Universal Analytics/UA) eller den nye version (Google Analytics 4).

Dengang havde Google ingen indbyggede funktioner i nogen af de to Analytics versioner, der fuldt ud forhindrede overførsel af personoplysninger, men Google havde dog løbende i Google Analytics 4 tilføjet flere funktioner for at øge datakontrollen og tilpasse sig GDPR-kravene, herunder en IP-anonymiseringsfunktion. I pressemeddelelsen udtalte Datatilsynet, at disse funktioner alene ikke forhindrer overførsel af personoplysninger til USA, og at en fortsat brug kræver yderligere foranstaltninger uden for Google Analytics.

I artiklen nævnte vi tre forskellige ’’løsninger’’ til, hvordan man som kunde kunne vælge at reagere på Datatilsynets pressemeddelse om brugen af Google Analytics. En af løsningerne, som Google anbefalede på daværende tidspunkt, var at afvente den kommende transatlantiske aftale om dataoverførsler mellem EU og USA, da aftalen på daværende tidspunkt forventedes at komme på plads i løbet af marts 2023.

Google har nu fremhævet nogle vigtige nye opdateringer og kontroller til Google Analytics 4 hen imod den kommende transatlantiske aftale, som forventes at være endelig i løbet af 2023. De nye opdateringer kommer også i kølvandet på Googles planlagte udfasning af Universal Analytics (UA) i december 2023, hvorfor deres fulde fokus nu ligger hos GA4. For at imødekomme udfasningen af UA har vi i GroupM udviklet Streamline. Streamline eksporterer UA-data og får via data modellering UA-data til at ligne data i GA4. På den måde kan historisk data trækkes, sammenlignes år til år og ses samlet i én løsning. Læs mere her: Streamline: Red dine historiske data inden det er for sent.

 

Tiltag for Google Analytics 4

De nye tiltag, som Google fremhæver for Google Analytics 4, inkluderer opdateringer til databrug, datasletning, dataopbevaring.

Databrug
Vil gøre det muligt for Google-kunder at administrere og minimere omfanget af indsamlet brugerdata på et granulært niveau. Det vil hjælpe med at adressere bekymringer om mulig sammenkobling af data og identifikation af brugere. Opdateringerne inkluderer:

  • Ophør af overførsel af IP-adresser udenfor EU. Dermed vil GA4 ikke længere overføre EU-baseret GA-trafik uden for EU’s grænser.
  • Deaktivering af Google Signals dataindsamling på landeniveau.
  • Deaktivering af granulær placerings- og enhedsdataindsamling på landeniveau.

Datasletning
Vil gøre det muligt for Google-kunder at slette data fra GA-servere ved at indsende en anmodning om fjernelse. Den nye feature vil også tillade muligheden for at slette enkelte brugeres data.

Dataopbevaring
Vil gøre det muligt selv at vælge, hvor længe bruger- og eventdata gemmes af GA, før det slettes gennem planlagt automatisk sletning fra både GA-konto og Google servere.

 

Ræk ud til Rasmus Koch, Analytics Strategy Director eller Jakob Appel, Senior Analytics Strategy Specialist på henholdsvis [email protected] eller [email protected], hvis du har nogle spørgsmål eller vil høre mere.