Forbered dig på Den Europæiske Lov om Tilgængelighed (EAA)

 • POV’s
 • February 12, 2024
 • Isabella Romani & Aleksander Svindt

28. juni 2025 træder den europæiske lov om tilgængelighed (EAA) i kraft, og det er derfor en god idé allerede nu at overveje hvordan den nye lovgivning kommer til at påvirke din forretning. Læs med og lær hvordan du kan være på forkant ved at forberede dig allerede nu.

 

Hvad er EAA?

EAA står for ”European Accessibility Act” og er et EU-direktiv, som blev vedtaget i 2019. Formålet med direktivet er at gøre digitale og elektroniske produkter og tjenester mere tilgængelige for de 15-20% af befolkningen på tværs af EU-medlemslandene med et handicap, som besværliggør eller forhindre ordentlig brug af digitalt indhold.

EAA understreger vigtigheden af at designe brugercentrerede og tilgængelige digitale produkter, hvilket 1) gavner en bredere målgruppe, 2) forbedrer brugeroplevelsen og 3) er i overensstemmelse med juridiske forpligtelser. Det er derfor vigtigt at tilgængelighed tænkes ind allerede nu og at du forstår WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) og regelmæssigt tester dit design for at sikre fremtidig overholdelse af EAA.

 

Hvordan skal WCAG retningslinjerne forstås?

EAA henviser til WCAG 2.1 for at forklare de tekniske og funktionelle tilgængelighedskrav til alt webindhold. Retningslinjerne er opdelt i fire principper:

 • Opfattelig: Information og brugergrænsefladekomponenter på websitet skal præsenteres på en måde, så brugerne nemt kan opfatte dem. Det betyder, at information skal suppleres med alternativ tekst til billeder og lydbeskrivelser til videoer.
 • Anvendelig: Der skal sikres en høj grad af betjeningsevne ved at gøre brugergrænsefladekomponenter nemmere at navigere i for alle brugere via tastatur eller andre tilgængelighedsteknologier som skærmlæsere.
 • Forståelig: Information og betjening af brugergrænsefladen skal kommunikeres så nemt og enkelt som muligt, for at undgå forvirrende instruktioner.
 • Robust: Da websitet skal fortolkes af en bred vifte af adgangsteknologier såsom hjælpemidler, skal indholdet være robust nok til at være kompatibelt med alle enheder.

Ved at overholde WCAG 2.1 kan designere og udviklere skabe websites og mobile applikationer, der er tilgængelige for personer med handicap og overholder de juridiske krav til tilgængelighed i EU.

 

Hvem er indbefattet af EAA?

Lovgivningen dækker en bred vifte af produkter og tjenester, herunder:

 • Webshops
 • Billetsystemer
 • Transporttjenester
 • Informationsskærme
 • Selvbetjeningsterminaler
 • Banktjenester
 • E-bøger
 • Smartphones
 • Styresystemer

Hvis din virksomhed beskæftiger sig med en af disse eller andre former for digitale tjenester, er du indbefattet af EAA. Der er dog lavet en undtagelse for mikrovirksomheder. En mikrovirksomhed er i denne sammenhæng defineret som en virksomhed med mindre end 10 ansatte og som har en årlig omsætning eller balance, der ikke overstiger 2 millioner Euro. Indhold der er produceret før 28. juni 2025, er også undtaget.

 

Hvad betyder tilgængelighed?

De fleste virksomheder har i dag en hjemmeside og vil derfor være påvirket af EAA, men hvad betyder det rent faktisk at være ”tilgængelig”? Hvis vi tager udgangspunkt i en hjemmeside, så kan man overordnet sige, at den skal fungere for så mange mennesker som muligt på så mange enheder som muligt. Så hvis du på din hjemmeside har en video med lyd, så vil mennesker med høreproblemer ikke have mulighed for at få den samme information som mennesker uden hørebesvær. En måde at gøre det mere tilgængeligt kunne derfor være at sørge for undertekster på videoen. På den måde bliver videoen nemlig gjort tilgængelig for dem med høreproblemer.

Alle reglerne kan findes i bilag 1 for ”Lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester”.

 

Hvad er konsekvenserne for at overtræde EAA?

Virksomheder der ikke overholder loven, står over for alvorlige konsekvenser. Produkter og tjenester må kun leveres, hvis de opfylder de fastsatte tilgængelighedskrav. Så du må altså slet ikke sælge dine produkter, hvis du ikke overholder reglerne i EAA. Virksomheder vil blive kontrolleret og i værste fald kan overtrædelser også resultere i bøder.

Har du svært ved at gennemskue hvordan I sørger for et overholde EAA og implementere WCAG 2.1 retningslinjerne? Så kan en audit af jeres niveau af tilgængelighed være et godt sted at starte. Tag fat i Aleksander Svindt, UX Specialist, eller Isabella Romani, CRO & UX Strategist, på henholdsvis [email protected] eller [email protected]